Inclusie = geen uitsluiting


Om de 3 maanden schrijf ik een artikel in Rechtuit, het ledenmagazine van het Willemsfonds, de socio-culturele vereniging waar ik als coach inclusie werk.

Dit artikel verscheen in Rechtuit, editie december 2020


Ik ben niet zwart, ik ben Assita Kanko.

"Ik zal altijd mijn steentje bijdragen om onze waarden en normen te verdedigen en te beschermen. Want dankzij die waarden en normen zijn mensen zoals u en ik vrij".

Assita Kanko


"Attitude is een klein ding dat een groot verschil maakt."

Winston Churchil


Er wordt geen activiteit georganiseerd in het Willemsfonds of deze is toegankelijk voor alle mensen en eender welke opvatting. En toch beweren vele vrijwilligers, leden en collega’s dat inclusie niets voor het Willemsfonds is. Inclusie is een attitude. Die heb je of die heb je niet. Inclusieve denkers staan daar inderdaad niet bij stil. Hoe overtuig je in Willems’ naam 6000 mensen dat wat zij doen, hooguit wat polijsten mag hebben? Wij doen een poging.

 

Censuur en uitsluiting is ons vreemd. Mensen reduceren tot één aspect (de arme, de witte, de zieke, de oude, de moslim, de analfabeet, …) en vervolgens categoriseren tot een doelgroep doen we niet. We stimuleren mensen daarentegen om hun stem te laten horen.  Wat al die stemmen verbindt, is de filosofisch-liberale idee dat elk standpunt waardevol is en dat elk individu de regie over het eigen leven moet hebben. Taal is hierbij hét vehikel. Taal  verzekert elkeen van vrijheid en deelname aan het openbare  leven. Dat inclusie daarbij het logische gevolg is, ondervond Jan Frans Willems reeds in 1851. Door betaalbare boeken uit te geven en de eerste bibliotheken te openen, kregen Vlamingen toegang tot kennis en cultuur en werd er op den duur met hen rekening gehouden. Vlamingen werden vanaf dan niet meer uitgesloten. Opkomen voor participatie en rechtvaardigheid bepaalt sindsdien het DNA van het Willemsfonds. Werken met geëngageerde partners draagt onze voorkeur weg. Vooral wanneer we impact hebben, zijn we op ons best. En daar zijn we fier op! Hoog tijd voor een pluim! Aan alle mensen die samen van het Willemsfonds een inclusieve voortrekker maken:

Inclusie in het Willemsfonds betekent dat …

·       de Turkse LOKMAN ethno-jazz combo & SERKAN naast het Barokfest op de agenda staat

·       leden naast niet-leden in het publiek zitten

·       de jonge wijzen en de oude snaken elkaar uitdagen

·       de nieuwe man of vrouw niet valt over rollenpatronen

·       alleenstaande mensen zich niet alleen voelen

·       lezingen én poetryslams gesmaakt worden

·       de criteria voor de gedichtenwedstrijd ook gelden voor het autistische kind

·       doorwinterde bestuurders én jonge organisatoren hun ding doen

·       fitte mensen samenwerken met mensen met gezondheidsbeperkingen

·       we niet bewust zijn van M/V/X/…

·       inclusie financieel en inhoudelijk ondersteund wordt

·       alle ingediende projecten in 2020 van inclusieve werking getuigen

·       terugbetalen van catering uit de wereldkeuken uniek is voor het verenigingsleven

·       tegengestelde meningen stof vormen voor de Rechtuit

·       huiskamerconcerten naast basiliekoptredens op de agenda staan

·       onze vrijwilligers niets moeten, alles mogen en veel kunnen

·       we cultuur als middel tot re-integratie van onze (ex-)gedetineerden inzetten

·       Willemsfondsers en anderstalige nieuwkomers een buddybubbel vormen

·       de belezen professor met de ongeoefende lezer in een samenlezen groep zit

·       Het Betere Boek het debat over de Congolese realiteit écht aangaat

·       de Bronzen Uil kansen geeft aan debuterende schrijvers

·       mensen in armoede met de UitPas deelnemen

·       alle (vrijwillige) medewerkers lid zijn

·       alle leden uitgenodigd worden op de algemene vergadering

·       jij, beste lezer, lid bent van “ons” Willemsfonds

 

Een dikke merci, allemaal! Méér inclusieve projecten zijn in wording! Hou daarom de Rechtuit en de nieuwsbrieven in de gaten. En krijg je goesting om mee te doen, neem vooral contact via tania.menten@willemsfonds.be. 


  “Die verscheidenheid op vlak van religie, geaardheid, socio-economische achtergrond,… is ‘iets dat er gewoon is’.

Niemand denkt daar over na of praat daar over. Wat valt er over tee zeggen?

Het valt niet eens op”.

 

Filip Van Zandycke 


Reactie schrijven

Commentaren: 0