Posts met de tag ca1000Mijn auteursnaam ca1000
Pseudoniem ca1000 is geen toevallige keuze. Camille verwijst de naam naar de camille bloem die voor mij symbool staat voor eenvoud, evenwicht en kracht. Via de naam van mijn grootmoeder Camille Lambrechts vind ik een link met mijn familiegeschiedenis en met dichter Lambrecht Lambrechts (Hoeselt 1865-Gent 1932), de oom van mijn oma. Camille is de naam van mijn bullterriër die model stond voor de cover van mijn debuut dichtbundel hoofd vol poppetjes hart vol gaten.

Hoe ik vegetariër werd
Sommige mensen eten geen vlees om gezondheidsredenen. Anderen denken aan hun figuur en volgen een vegetarisch dieet. Nog anderen worden geleid door religieuze regels. Tegenwoordig weten we zeker dat vleesproductie de aarde uitput en dat hongersnood opgelost wordt door de veeteelt te vervangen door een plantaardig voedingspatroon. Dat de vleesindustrie een wrede wereld verborgen houdt, stuit meer en meer mensen tegen de borst. Ik zelf was 8 en kon mijn vrienden niet opeten.

Vegan moet je durven!
Als ik de vegan scene van vandaag wel beschouw, heeft de vegan die vandaag ter goeder trouw en om welke reden dan ook geen vlees eet, het al bij al veel moeilijker dan de vreemde snuiter die ik in mijn jonge jaren was (of nog steeds ben).

ca1000 staat in het cultuurmagazine van het Willemsfonds. Het thema is "sterke vrouwen in het Willemsfonds". Ik zie mezelf niet als één van deze vrouwen. En toch ben ik trots dat ik net in dit nummer een pagina kreeg!

Leren is een continu proces in het leven van elk mens. Mensen leren omdat ze bewust of onbewust streven naar verandering. Mensen leren onbewust in alledaagse situaties, ze leren spontaan. Ze doen dit omdat de situatie hen hiertoe dwingt, omdat ze kritiek hebben op huidige elementen in hun leven, omdat ze botsen met anderen (andere mensen en/of andere culturen) of omdat ze leren als een uitdaging ervaren.

Didactische film over therapie bij suïcidale jongeren, een productie in samenwerking met Willemsfonds, de mens.nu, DAG-CGG en Vrijzinnig Limburg en gefinancierd door Instelling Morele Dienstverlening.

Het huis waar ik geboren werd
De bekende dichter Lambrecht Lambrechts (Hoeselt 1865-Gent 1932) was de broer van wijlen mijn overgrootvader, de vader van mijn grootmoeder. Ik kan maar hopen dat poëtisch talent via het bloed bepaald wordt. Met mijn pseudoniem ca1000, de naam van mijn grootmoeder Camille, verbind ik mij dan ook met bewondering en trots met mijn afkomst.

Gedichten zijn woordtekeningen
Plots zie ik de wereld als een kind. Eén aspect. Enkel de essentie, tot in het kleinste detail. Volwassenen "leren" kinderen naar de wereld te kijken en zo zien zij vaak de essentie niet langer. Fiep Westendorp verleerde het zuivere zien nooit. Zij tekende enkele lijnen die door hun eenvoud alles zeggend zijn. De tijd doet niets af aan de oorspronkelijke betekenis.Elke tekening is bijna “naakt” en net daardoor eens zo duidelijk. Simpel, plezierig, eenvoudig. Zo kan de wereld zijn.